/ /

Konferencia cikkek

Rethinking Intermediality in the Digital Age – Konferencia Kolozsváron

2013. október 29. · írta

Nehéz feladat vár arra, aki számokba akarja foglalni az október 24. és 26. között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Média Tanszékének szervezésében megrendezett konferenciát. A Rethinking Intermediality in the Digital Age hívószóval meghirdetett tudományos konferencia óriási lélegzetvételű és legalább ugyanakkora sikerrel végigvitt esemény, öt kontinens kutatóit kérte fel arra, hogy újragondolják az intermedialitás jelenségét és megjelenéseit a digitális korban.

// beszámoló  // rendezvény, erdélyi műhely

14. Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben. Kolozsvár, 2012. május 25–27.

2012. május 29. · írta

Vasárnap ért véget a 14. Nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencia Kolozsváron. A rendezvénynek ismételten a szervező Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem média tanszéke adott otthont. A rendszerint kétnapos esemény idén három naposra bővült a konferenciára jelentkező előadók magas számának köszönhetően. A megszokottnál hosszabbra nyúlt rendezvény azonban kizárólag pozitívummal járt; a kibővített szekció-előadások még színesebbé tették a felhozatalt, és számos eltérő nézőpont megvitatására adtak lehetőséget.

// beszámoló  // erdélyi műhely, rendezvény

III. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia – Pécs, 2010. november 25–27.

2010. december 1. · írta

A szombaton véget ért konferencia a korábbi évek szellemében arra tett kísérletet, hogy két tudományterület, a pszichológia és a filmelmélet határmezsgyéjén tapogatózva közös nyelvet alakítson ki, így pedig lehetővé tegye a releváns tudományos munkák és kutatások eredményeinek megismerését és megértését.

// beszámoló  // rendezvény

XIII. Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben, Kolozsvár, 2010. október 22–23.

2010. október 25. · írta

Véget ért a XIII. Nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben, melyet a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Média Tanszéke szervezett. Az idei konferencia témája nagyon időszerű volt: film a poszt-média korban. Talán éppen ez volt az oka, hogy idén több előadó érkezett a konferenciára: 42 előadást hallgathattunk végig, ebből 18-at magyar, 24-et angol nyelven.

// beszámoló  // rendezvény

XII. Nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben – Kolozsvár, 2009. október 23–24.

2009. október 31. · írta

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Média tanszékének szervezésében október 23. és 24. között újabb filmtudományi konferencia zajlott – immár tizenkettedik alkalommal. A szervezők – a francia nouvelle vague 50. évfordulójára hivatkozva – az Új hullámok címet adták a rendezvénynek, talán nem is sejtve, hogy ezzel mennyi filmtörténészt és filmelmélészt sikerül majd Kolozsvárra csalogatni.

// beszámoló  // rendezvény, filmelmélet, médiaoktatás

IX. Erdélyi Film- és Médiatudományi Konferencia, Kolozsvár, 2006. május 19–20.

2006. június 15. · írta

Az idén újra magyarországi és helybéli előadók tájékoztattak kutatási eredményeikről, és mutatták be legújabb filmelméleti és filmtörténeti tanulmányaikat. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának Fotóművészet, filmművészet, média szaka által szervezett rendezvény különösen a szakmabelieket vonzotta, de a megbabonázott film- és médiaszakos oktatók, doktoranduszok és hallgatók mellett „kívülálló” érdeklődők is eljöttek megtudni, hogy mit divatos ma filmek kapcsán kutatni.

// beszámoló  // rendezvény

VIII. Erdélyi Film- és Médiatudományi konferencia – Kolozsvár, 2005. május 24–25.

2005. július 15. · írta

A film, mint művészet a képfajták technikai megsokszorozódásának és a vizuális tömegkultúra globalizálódásának korszakában igen komoly kérdésekkel küszködik. A filmelméleti konferenciák nagy többsége felveti megvitatás végett a művészfilm, mint egyáltalán létező műfaj aktuális problémáit.

// beszámoló  // rendezvény

VII. Erdélyi Film- és Médiatudományi konferencia

2004. szeptember 15. · írta

A 2003-ban indult Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Fotóművészet, filmművészet, média szakának története a hetedik éve megrendezett szakmai tapasztalatcserék léptékével mérhető. A kezdeti, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán tartott nyílt szemináriumok fokozatosan kollokviumokká, majd pedig a szétszéledt, de a Pethő Ágnes „műhelyétől” el nem szakadt tanítványokat is viszszavonzó, hagyományteremtő konferenciasorrá rendeződtek.

// beszámoló  // rendezvény