/ /

Konferencia cikkek

IX. Erdélyi Film- és Médiatudományi Konferencia, Kolozsvár, 2006. május 19–20.

2006. június 15. · írta

Az idén újra magyarországi és helybéli előadók tájékoztattak kutatási eredményeikről, és mutatták be legújabb filmelméleti és filmtörténeti tanulmányaikat. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának Fotóművészet, filmművészet, média szaka által szervezett rendezvény különösen a szakmabelieket vonzotta, de a megbabonázott film- és médiaszakos oktatók, doktoranduszok és hallgatók mellett „kívülálló” érdeklődők is eljöttek megtudni, hogy mit divatos ma filmek kapcsán kutatni.

// beszámoló  // konferencia

VIII. Erdélyi Film- és Médiatudományi konferencia – Kolozsvár, 2005. május 24–25.

2005. július 15. · írta

A film, mint művészet a képfajták technikai megsokszorozódásának és a vizuális tömegkultúra globalizálódásának korszakában igen komoly kérdésekkel küszködik. A filmelméleti konferenciák nagy többsége felveti megvitatás végett a művészfilm, mint egyáltalán létező műfaj aktuális problémáit.

// beszámoló  // konferencia

Tudományos konferencia – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkara, Piliscsaba, 2004. október 8.

2005. január 15. · írta

A Látható és láthatatlan képek címen megrendezett konferencia a filmművészet egy sajátos problémája: a transzcendens megjelenítése, és e problémát műveiben sajátosan megoldó kortárs lengyel filmrendező, Krzysztof Zanussi életműve és személyes jelenléte köré szerveződött.

// beszámoló  // konferencia

VII. Erdélyi Film- és Médiatudományi konferencia

2004. szeptember 15. · írta

A 2003-ban indult Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári Fotóművészet, filmművészet, média szakának története a hetedik éve megrendezett szakmai tapasztalatcserék léptékével mérhető. A kezdeti, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán tartott nyílt szemináriumok fokozatosan kollokviumokká, majd pedig a szétszéledt, de a Pethő Ágnes „műhelyétől” el nem szakadt tanítványokat is viszszavonzó, hagyományteremtő konferenciasorrá rendeződtek.

// beszámoló  // konferencia

IV. Filmfelújítási Konferencia – Budapest, Örökmozgó, 2004. március 18-23.

2004. május 15. · írta

A filmfelújítási konferencia szakkifejezés négy éve létezik a magyar filmfelújítás szókincsében is. 2001-ben még a bolognai archívum javaslatára, és egy európai uniós támogatás keretében jött létre az első, azóta önerőből és szponzorok segítségével működik a rendezvény. 2004-ben immáron negyedik alkalommal került sor a Filmfelújítási Konferenciára a budapesti Örökmozgó moziban.

// beszámoló  // konferencia

Mennyit bír a celluloid? Filmszemle és tudományos konferencia – Budapesti Módszertani Szociális Központ, 2004. február 26-27.

2004. április 15. · írta

A Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány és az Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület szervezésében életre hívott filmszemle és tudományos konferencia azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a hajléktalan emberek média-reprezentációját, és beszélgetést kezdeményezzen róla. Kulturális antropológusok, szociális munkások, szociológusok, filmrendezők beszélgettek két napon keresztül árról, hogy „Mennyit bír a celluloid?".

// beszámoló  // konferencia

Konferencia a film- és médiaoktatás helyzetéről Magyarországon Szolnok, 2003. szeptember 26-28.

2003. november 15. · írta

A szeptember végi szolnoki konferencia a valódi premier előtt álló magyarországi iskolai oktatást hozta közelképbe: a mozgókép és média nevű modultantárgy kötelezővé válásáról, a fiatalok mindennapos médiakultúrájának fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak a résztvevő pedagógusok.

// beszámoló  // konferencia, médiaoktatás

IX. Laterna Magica konferencia – A tér és az idő filmi reprezentációja. Pécs, 2002. szeptember 16–18.

2002. október 15. · írta

A pécsi Laterna Magica-kör által kilencedszer megszervezett (másodszor nemzetközi) filmes konferencia címe egyszerre tűnhet rendkívül igényesnek és konvencionálisnak. Igényesnek, mert idő és kép viszonyának reprezentációja egyetemes művészettörténeti és elméleti, sőt tudományos kérdésekkel érintkezik, és konvencionálisnak, ha ebben a viszonyban csupán egy állandóan visszatérő, de a filmi jelenség komplexitását, befogadásának mechanizmusát nem kielégítően megvilágító kérdésfeltevést látunk.

// beszámoló  // konferencia, filmelmélet

Tudományos konferencia, Debrecen, 2002. március 1–3.

2002. április 15. · írta

Március 1-3. között került sor Debrecenben A magyar film a rendszerváltozás után című konferenciára, melynek szervezője a 4K Kuratórium (A Magyar Mozgókép Közalapítvány Képzési, Kutatási, Kiadói és Kísérleti Film Szakkollégiuma) felkérésére az Inforg Stúdió volt. A háromnapos szimpóziumnak a Kossuth Lajos Tudományegyetem adott otthont.

// beszámoló  // konferencia, magyar