/ /

Médiaoktatás cikkek

Buglya Sándor a kolozsvári Fotóművészet, filmművészet, média szak  első évének tapasztalatairól

2004. szeptember 15. · írta

A régóta áhított erdélyi filmes oktatás tavaly ősszel ténylegesen elkezdődött Kolozsváron, a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A kezdeti nehézségek és konfliktusok után most már az első eredmények is látszanak: a Fotóművészet, filmművészet, média szak elsőéves diákjai egy nyílt vizsga keretében mutatták be munkáikat.

// interjú  // médiaoktatás

A Faludi Ferenc Akadémia

2004. február 15. · írta

Hogy ki alternatív, azt mindig eldönti valaki. Úgy tűnik más és más altern-fogalmak közül választhatunk. Egyesek szerint „vannak alternatívák”, mások filológusbarátjuktól megtudhatják, hogy alternatív mindig csak egy dolog lehet: minden, ami nem az adott dolog természete szerint való. Az egyszerűség kedvéért, mondjuk: más-természetű. Aztán persze lehet sokféleképpen más és más ez, vagy az, de ekkor már viszonykérdéseket firtatunk.

// tanulmány  // médiaoktatás

Az óravázlat címe: A jelentés nyomában

2004. február 15. · írta

Témakör: Mozgóképnyelv. Tartalom: A mozgóképi közlés előzményei. Az óra célja: Tudatosítani, hogy a képi közlésmód miért és miképpen alkalmas a tapasztalati világ reprodukálására és egyúttal a személyes közlésre. Elemzéssel és az alkotói szerepek gyakoroltatásával fejleszteni az alkotásra való beállítódást, a problémamegoldó képességet. Belépő tevékenységformák: Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása önálló és csoportos formában, rövid tanulói kiselőadás, projektmunka. Évfolyam: 8.

// tanulmány  // médiaoktatás

Az óravázlat címe: A reklámok világa II.

2004. február 15. · írta

Témakör: Jellegzetes médiaszövegek, műsortípusok. Tartalom: A reklám szerepe a demokratikus tömegtársadalmakban (a választás lehetősége és kényszere). Az óra célja: A tanulók szerezzenek felkészültséget az egyik legjellemzőbb médiaszöveggel kapcsolatban önálló és kritikus attitűd kialakítására, ismerjék fel a megformálásban megjelenő tulajdonosi vagy politikai szempontokat. Belépő tevékenységformák: mozgóképi szövegek feldolgozása csoportos formában, rövid tanulói kiselőadás, projektmunka. Belépő tevékenységformák: 8. (Az ismertetett órát megelőzi egy bevezető foglalkozás ebben a témában)

// tanulmány  // médiaoktatás

Konferencia a film- és médiaoktatás helyzetéről Magyarországon Szolnok, 2003. szeptember 26-28.

2003. november 15. · írta

A szeptember végi szolnoki konferencia a valódi premier előtt álló magyarországi iskolai oktatást hozta közelképbe: a mozgókép és média nevű modultantárgy kötelezővé válásáról, a fiatalok mindennapos médiakultúrájának fejlesztési lehetőségeiről tanácskoztak a résztvevő pedagógusok.

// beszámoló  // konferencia, médiaoktatás

Interjú Pethő Ágnessel

2003. szeptember 15. · írták: ,

Mi is a neve a foglalkozásodnak? – kérdeztük az interjú után, és sokáig haboztunk a komikusnak ható filmelmész, a sokat sejtető filmelméletíró, és az idegenül hangzó filmológus között. Bár a terminológia még nem bejáratott, a kérdés nagyon is konkrét, mivel hamarosan Erdélyben sem lesz rendhagyó, ha valaki filmelmélettel, filmtudománnyal foglalkozik. Pethő Ágnest – aki diákkora óta olvas, ír filmekről, és azóta maga is több diákot irányított hasonló kalandokra – doktori dolgozatának kötet formában való megjelenése után, és az általa is kezdeményezett egyetemi filmszak indulása előtt kerestük meg.

// interjú  // erdélyi műhely, médiaoktatás

Filmválasztás – Szempontok a mozgóképoktatásban a filmek kiválasztásához és feldolgozásához

2003. február 15. · írta

A filmművészet szellemi kaland, és a film, bár rendkívül érzéki médium, mégis a legveszélyesebb kérdésekre tud válaszolni; így nincs „nehéz” film, csak gyanútlan és türelmetlen néző. A hogyan lehet mindezt átadni középiskolás diákjainknak mindennapi gyakorlatairól olvashatunk az alábbiakban.

// tanulmány  // médiaoktatás

A megoldásra váró paradoxon

2003. február 15. · írta

A 2003-as marosvásárhelyi Alter-Native Filmfesztivál egyik csendes novemberi délutánján került sor egy kerekasztal-beszélgetésre a film- és médiaoktatásról. A résztvevők változatos háttérrel bírtak, filmklubvezetőtől egyetemi oktatóig, középiskolai tanártól fesztivál-szervezőig. Közös vonásuk, hogy a romániai oktatási körülmények közepette próbálják a vizuális kultúrát rendszerezett formában közvetíteni. E beszélgetésen elhangzottakból (is) merítve íródtak az alábbiak.

// beszámoló  // médiaoktatás

Beszélgetés Tárkányi Erikával és Fám Erikával

2003. február 15. · írta

Jelenleg Romániában opcionális tantárgyként lehet a médiaoktatást beszorítani a hivatalos tanrendbe, ami heti egy órat jelent. Két tanárt kerestünk meg, akik filmkultúrat tanítanak, saját tanterv alapkoncepció és sajátos körülmények között. A kolozsvári Báthory István Líceumban az elmúlt tanévben Tárkányi Erika magyar szakos tanárnő egy humán profilú kilencedik osztály számára dolgozta ki az opcionális tantárgytervet, melyet idén folytat, és a közpiskolai oktatás négy évfolyamára szeretne kibővíteni. A sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Kollégiumban Vizuális kommunikáció néven öt éve tart Fám Erika opcionális tantárgyat, melynek során művészfilmeket néznek meg a diákokkal, némelyiket háromszor is, és azokat boncolgatják. Mindkét középiskolában gyakorlati képzés is hozzátartozik a munkához: forgatókönyvírással, fotóval és rövidfilmekkel is próbálkoznak.

// interjú  // médiaoktatás