12. Filmtett-workshop – KAPU

Kapu a világra.

A kapun be lehet menni és ki lehet jönni. Ha nyitva van, lehet látni az udvart. Persze az utcára is ki lehet látni bentről.

A kapun lehet rés a leveleknek és lehet rászerelt ládika. Csengő is lehet a kapun, vagy kolomp.

A kapu elválaszt és összeköt. Kitárulhat a kapu, ha kedves vendég jön és bezáródik ha ellenség közeleg.

Meg lehet bújni alatta, ha esik az eső. Le lehet ülni a mellé épített kispadra. A kapufélfának neki lehet támasztani a biciklit.

A kaput be lehet csapni és be lehet törni buzogánnyal. El lehet torlaszolni és fel lehet gyújtani.

Földtől földig tartó szivárványkapu alatt szaladnának át a gyerekek.

Sötét kapualjban csókok csattanhatnak, de rabló szándékot is rejtegethet. Léptek kopognak a kapu alatt.

A kapu lehet tömör fából, ércből és mindenéle szedett-vedett lécből. Lehet faragott és lehet székely.

A kapu sokszor távirányított. Gyakran kapus teljesít mellette szolgálatot. Lehet ő kedves és lehet mogorva. Kitárul a pajta kapuja.

Díszes templomkapukat építettek faragott kövekből és düledező temetőkapuk riasztanak „Feltámadunk” feliratukkal.

Virágos kapu fogadja a leánykérőket, és lehet egykapura is játszani. Sokan kapuzárástól tartnak és kapupénzt fizetnek.

Vannak filmkapuk, hivatali kapuk és várkapuk, hires a brassói Katalin-kapu, a budai Bécsi-kapu.

A Mennyország kapuja mellett Péter Apostol várja a lelkeket, a Pokol kapujának felirata szerint „Én rajtam jutsz a kínnal telt hazába, én rajtam át oda, hol nincs vigasság,
rajtam a kárhozott nép városába.” (Dante)

Be lehet lépni a Tan kapuján, lehet  várakozni a vihar kapujában és a székvárost a hírnök, ha végre kirontana a legutolsó kapun, hagyná el.

Még több kapu: http://www.okotaj.hu/szamok/14-15/szimbol.html