Egy „alternatív” alternatív

A Faludi Ferenc Akadémia

Hogy ki alternatív, azt mindig eldönti valaki. Úgy tűnik más és más altern-fogalmak közül választhatunk. Egyesek szerint „vannak alternatívák”, mások filológusbarátjuktól megtudhatják, hogy alternatív mindig csak egy dolog lehet: minden, ami nem az adott dolog természete szerint való. Az egyszerűség kedvéért, mondjuk: más-természetű. Aztán persze lehet sokféleképpen más és más ez, vagy az, de ekkor már viszonykérdéseket firtatunk.

A vadászkürt másképp más a fuvolához képest, mint az üstdobhoz képest. Altenatívak egyféleképpen lehetünk: mástermészetűen. Aztán, hogy hogyan vagyunk és milyenek, ez már nem az alternativitás kérdése, hanem egyéb (ontológiai, esztétikai stb.) minőségeké. A terhesnek ígérkező, előzetes fogalmi toporgásokat (amelyek egyébként égetően fontosak lennének) elkerülendő csináljunk úgy, mintha tudnánk, hogy mi az, hogy „mozgóképkultúra”, „filmelmélet”, „filmes szakma”, „filmes közélet”, „médiaismeret”, „iskolai mozgóképoktatás”, és a többi. Mindehhez képest kellene aztán „alternativitásról” beszélni. Merthogy alternek csak valamihez képest lehetünk.

A Faludi Ferenc Akadémia

Akadémiánk a Jezsuita Rend által 1994-ben alapított ifjúság- és felnőttképzési intézet. Külföldi tapasztalataink, a keresztény identitás nyugat-európai, ázsiai, amerikai útkeresésének alapján célunk az, hogy intézményünk részt vállaljon a magyarországi átalakulás szellemi megvalósításában. Képzési programjaink a posztmodern kultúra közegében előtérbe helyezik az egyén és társadalom, hit és ateizmus, önzés és szolidaritás, a társadalomtudományok, a művészet, a kommunikáció problémaköreit. Ezeken a területeken a magyarországi szellemi, kulturális közélet számos személyiségével együttműködve folytatunk kutatásokat, szervezünk képzéseket, konferenciákat, adunk ki ösztöndíjakat, jelentetünk meg könyveket, kiadványokat. Képzési programokat jelenleg a következő témakörökben hirdettünk meg: európai integráció, ifjúság-, vallás- és értékrendszociológia, pszichológia, szociálpolitika, civilszervezeti munkatárs és vezetőképzés, teológia, drámapedagógia, film, filmesztétika, médiaismeret. Jelzés értékű, hogy 2002-ben a Magyar Katolikus Püspöki Kar Akadémiánkat kérte fel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mellett arra, hogy a Poupard bíboros (a Pápa Kulturális Tanácsának vezetője) által szervezett európai kulturális konferencián Magyarországot képviselje. Öt, filmművészettel kapcsolatos – a Filmtett közönségének érdeklődésére talán érdemes – tevékenységünket mutatjuk be a következőkben.

Filmtettek

A mozgóképpel, filmmel, médiaismeretekkel kapcsolatos programjaink néhány alapbelátás mentén szerveződnek, amelyek (ismertetésük nagyobb teret igényelne) lényegileg egy alapkérdésre utalnak: a szakismeretek megszerzésében az érdeklődők többnyire nem jutnak túl azon a szinten, hogy vizuális pattogatott kukoricaként pislogják végig az aktuális (jó esetben:) műalkotást. A tanárok felkészítése, az érdeklődő fiatalok oktatása, a különböző szakintézményekbe be nem jutható filmkészítők ismereteinek saját szintjükhöz mért bővítése az a cél, amelynek szolgálata Akadémiánkat különböző programjainak megszervezésében, lebonyolításában vezeti. Szükséges víziónk: egy reflektált horizont létrejöttének (képességeink szerinti) elősegítése, ami egyben formálódó filmkultúránk szolgálata is – folyamatosan szemben a filmkultúrálatlanság képi mocsaraival és az ezeknek kiszolgáltatódó tájékozatlansággal, tudatlansággal, nemtörődömséggel. Programjaink az előző öndefiníció mentén szerveződő együttműködői ajánlatok.

1999-től megrendezett filmklubvezető képzésünk egyetemisták és tanárok számára a gyengélkedő magyarországi filmklub-mozgalom felélesztéséhez kívánt hozzájárulni. Kurzusonként 3 filmes szakember vezetésével 10-15 résztvevő 4 hétvégéből álló képzésen vett részt (eddig összesen nyolcvanan), ahol a filmklubok filmes háttéranyagának beszerzésétől a hirdetések módszertanán keresztül a filmelemzői technikák elsajátításáig, összefoglalta a témához kapcsolódó tudnivalókat. A képzés tapasztalatai alapján a filmesztétika képzésre tettük a további hangsúlyt, mivel lassan világossá vált, hogy a filmklubok megszervezésével kapcsolatos gyakorlati tevékenységek kevesebb problémát jelentenek, mint a filmklub megfelelő szakmai szinten történő működtetése.

Általános és középiskolai tanárok, végzős főiskolások, egyetemisták számára indítottuk el filmesztétika képzésünket, amelyet a 2000. évtől az Oktatási Minisztérium által akkreditált 60 órás szakmai továbbképzésként rendezzünk meg. Mind az egyházi mind az állami iskolák tanárai közül azokat képezzük (Mindaddig, amíg az oktatási döntéshozók másképp nem döntenek, hiszen a mozgóképoktatás folyamatos átszerveződésben létezik.), akik iskoláikban az épp aktuális Nemzeti Alaptanterv mozgókép modulját fogják oktatni. (A három évben megtartott 4-4 hétvégéből álló képzésen 6 szakoktató vezetésével 50 pedagógus vett részt. 2004-ben újabb képzéseket indítunk.)

Tíz éve működtetünk filmklubokat. Az utóbbi két évben a 6.45 nevet viselő filmklubunkat Látható és láthatatlan alcímmel rendezzük meg. Vetítésekre kéthetente, szerdánként kerül sor az Uránia moziban. A klubot filmesztéták vezetik, alkalmanként meghívott vendégek is jelen vannak. A választott filmek és az utánuk következő beszélgetések azt a kérdést vizsgálják, hogy a kézzelfogható világ mellett, azzal korrelálva, egyáltalán felvethető-e, és ha igen, akkor hogyan jelenik meg, hogyan értelmeződik a film nyelvén életünknek az a távlata, amely érzéki módon többnyire megragadhatatlan. A téma lehetőséget ad arra is, hogy a filmtörténetet, az alkotásokat, az alkotókat az embert érintő legáltalánosabb dilemmákról faggathassuk. Részben bérletes-, részben vásárolható jegyrenszerrel működtetjük a klubot, ami ez idáig minden alkalommal teltházas vetítéssel megy. (70 fő alkalmanként)

2004-ben IX. tematikus filmpályázatunkat hirdettük meg Áldozat címmel. Tavalyi pályázatunk például a Magvető, a tavalyelőtti a Lábmosás címet kapta. Bibliai perikópák adják tehát a pályázat aktuális tematikáját, inkább kulturális dispozícióként, mintsem tartalmi determinációként. A téma mellé gondolt képek, képi viszonyok adják ki a pályázatra beérkező filmek által kirajzolt aktuális értelmezést, filmes összképet, amelyet minden év októberében, a Szindbád moziban megrendezett filmszemlén van alkalma az érdeklődőknek megismerni. A filmfesztiválok előtti szakmai képzés azt a célt szolgálja, hogy a benevező és a képzést igénylő, amatőr filmkészítők megfelelő minőségű műalkotásokkal léphessenek elő. (10 ilyen jellegű programunkon 6 szakreferens irányításával 100 filmkészítő vett részt.) A szemléken egész napos, teltházas, nyilvános vetítéseken mutatjuk be a beérkezett kisjáték-, rövid- és dokumentumfilmeket, amelyek jórészét aztán állami és kereskedelmi csatornák is programkínálatukba veszik. Filmes programjainkon Dér András, Gelencsér Gábor, Jim McDollan, Mispál Attila, Móser Zoltán, Novák Emil, Szentistványi Rita, Téglássy Ferenc, Varsányi Ferenc, Vidovszky György, és sokan mások tevékenykednek együtt Akadémiánkkal.

Témánkhoz kapcsolódó médiaismeret oktatásunkat jelenleg is műhelyként működtetjük, ami évi 10 alkalomból álló, kötött tematikájú közös munkálkodást jelent mindazon érdeklődők számára, akik szakemberek vezetésével szeretnék tematizálni, bővíteni és elmélyíteni a média világával kapcsolatos ismereteiket. Akkreditáltatásra készülő (8 hétvégéből álló, 140 órás) képzésünket 2004 októberében kívánjuk indítani. Kurzusunk számol eddigi, mintegy 8 éve tartó médiaelemző munkánk tapasztalataival és eredményeivel. (Programjaink száma ez idáig 80 volt, mintegy 900 résztvevővel.) Tevékenységünk részeredményeként 2001 novemberében megalakult a magyar Katolikus Filmszövetség (KATFILM). A Filmszövetség 2001-ben alapító tagja lett a SIGNIS néven megalakult Katolikus Média Világszervezetnek.

A Faludi Ferenc Akadémia elérhetőségei: 1085. Budapest, Horánszky u. 20., www.faludiakademia.hu, iroda@faludiakademia.hu .

(A szerző a Faludi Ferenc Akadémia igazgató helyettese, valamint az Akadémia Kultúra és Kommunikáció részlegének vezetője.)Kapcsolódó

A szerző véleménye nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.