Szép a zélet

Steven Spielberg: The Terminal / A terminál

Steven Spielberg új filmje új húrokat penget. Persze attól még teljes mértékben Spielberg-film, vagyis nagyon ötletes, és nagyon amerikai. A Különvélemény (Minority Report) és a Mesterséges értelem (Artificial Intelligence – A. I.) nyo­masztó sci-fi világa, a Kapj el, ha tudsz (Catch Me If You Can) szédületes száguldása után egy lassúbb, jelen időben, egyet­len térben játszódó, aktuális és emberi történetet akar elmesélni a hollywoodi nagymester.

A film alapjául egy iráni menekült, Merhan Nasseri története szolgál, akinek útlevelét, papírjait ellopták, így a párizsi repülőtér terminálján kénytelen élni egy ideig. Aztán meg­oldódik a probléma, de Merhan úgy dönt, hogy továbbra is ott marad, és mindenkinek elmeséli a történetét, aki hajlandó meghallgatni.

Filmünk főszereplőjének története némiképp különböző, egy kitalált kelet-európai országból érkezik (Krakhozia), és míg ő nyugodtan szendereg a repülőgépen, kicsiny or­szá­gában államcsínyt hajtanak végre gonosz emberek. Így, amikor megérkezik a JFK nemzetközi repülőtérre, útlevele már érvénytelen, nem engedhetik be az Egyesült Államok területére, de vissza sem küldhetik, mert nincs mivel, hiszen minden járatot töröltek.

Steven Spielberg: The Terminal / A terminál

Így Victor Navorski (Tom Hanks) nem tehet mást, mint csücsül a nemzetközi terminálban, elhasználja, illetve elveszti a kajajegyeket, utána pedig megpróbál megélni valamiből, a helyzet változására várva. Egy idő után viszont jelenléte igen kelle­met­lenné válik a reptér biztonsági vezetője számára. Frank Dixon (Stanley Tucci) szeretne megszabadulni ettől a státusz nélküli embertől, főként most, az ellenőrző bi­zottság látogatása előtt, amikor a komiszárrá való kinevezése várható. Megpróbálja valahogy meglépésre bírni az embert, akit eddig nem akart elengedni. Ugyanis ha Victor kilép a reptér területéről, az már a rendőrség baja, nem az övé. Mód­szerei változatosak és egyre kemé­nyeb­bek, de Victort „józan paraszti esze” valahogy min­dig kisegíti a bajból. A humor forrása adott, Spiel­berg pedig jól gaz­dálkodik vele. Persze felbukkan egy nő is (Catherine Zeta-Jones), aki stewardess, gyönyörű, és Viktor beleszeret. Meg egynéhány jó barát is, aki a politikai korrektség jegyében képviseli a kissebségeket (egy latinó, egy néger, egy ázsiai), és mint a mesebeli csodatevő állatkák, segítik hősünket, miután az mindegyiküket egyenként megszelí­dítette. Victorból persze rövid időn belül a terminál hőse lesz, mindenki szereti, tiszteli stb.

Steven Spielberg: The Terminal / A terminál

Tom Hanks legtöbbször egészen bámulatosan, teljesen hihetően hozza a krakhoziai menekült angolul alig gagyogó figuráját. A pletykák szerint ebben nagy szerepe van Margarita Ibrahimovának, Tom Hanks feleségének, aki bolgár származású, és akitől Hanks az „anyanyelvén” elha­dart mondatokat megtanulhatta, és amiket a filmben va­lóban bolgárul mond. Persze Spielberg teljesítménye sem fe­lejtendő, aki kellőképpen dokumentálódott a „kelet-európai” gondolkodásmódról, van fogalma és ötlete arról, hogy milyen sajátosan rendezheti be éjszakai szállásnak a terminál egy zugát a messziről jött „alien” (ezt a kifejezést nemcsak más bolygók lakóira, hanem más nemze­ti­ségűekre is használja az amerikai idegenrendészeti szak­nyelv).

Steven Spielberg: The Terminal / A terminál

A film aktuális, a 9/11 tragédiája után szinte megközelít­hetetlenné vált Amerikába belépők fílingjét akarja visszaadni. Persze erre is csak úgy képes, hogy a kelet-európaiból jellegzetesen amerikai hőst farag. Meggyőződésem, hogy az élet az igazi terminálban nem ilyen szép. A film viszont kedves, páros fogyasztásra ajánlott péntek esti program.

A filmből kiderül az is, hogy hol találták fel a croissant-t, ami lehet, hogy jelentéktelen, de ennek kapcsán Romániáról is elhangzik egynéhány mondat. Ami szintén jelentéktelen, de azért jólesik.Kapcsolódó

A szerző véleménye nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.