Magán(y)történetek

Alan Ball: Nothing is Private / Érzékeny pont

A film eredeti címe (Towelhead – törölközőfejű) alapján, ami a muzulmánok Amerikában használatos gúnyneve, azt gondolnánk, hogy Alan Ball filmje etnikai és/vagy vallási kérdésekről szól, pedig ennél sokkal többről mesél. A felnőtté válás, az emberi kapcsolatok újradefiniálása, a magánszféra és a nyilvánosság határának eltérő értelmezése körül forog a történet.

Summer Bishil a Nothing is Private / Towelhead / Érzékeny pont (2008) című filmben

A 13 éves Jasira Libanonban él, mikor anyja – miután élettársa leborotválta a kislány ágyékát – nevelési célzattal apjához küldi Amerikába, hogy megtanuljon férfiak között élni. A fiatal lány az idegen környezetbe kerülve valóban elkezdi megtanulni a férfiak világát, és ezzel párhuzamosan természetesen önmaga felfedezésére is sort kerít. Valójában azonban nem is azt tanulja meg, hogy miként működik a világ, hanem megpróbál minél konfliktusmentesebben helyet találni magának ebben a viszonyrendszerben. Azt azonban, ahogy a felnőttekhez és különösen a férfiakhoz, közeledésükhöz, követeléseikhez viszonyul, nem a nemiséggel kapcsolatos érzései/vágyai, netán kíváncsisága, hanem az autoritáshoz való viszonya irányítja. Ha valaki képes erőből, életkorból, határozottságból vagy bármi másból fakadó tekintéllyel fellépni vele szemben, attól Jasira – nyilvánvalóan elsősorban muzulmán neveltetéséből fakadóan – hajlandó mindent szinte szó nélkül elfogadni.

Summer Bishil és Peter Macdissi a Nothing is Private / Towelhead / Érzékeny pont (2008) című filmben

Allan Ball (az Amerikai szépség forgatókönyvírójaként vált ismertté) számára azonban a muzulmán kérdés csupán lehetőség arra, hogy első rendezésében emberi kapcsolatokról, viselkedésformákról és kommunikációról beszéljen. Lehetőség arra, hogy szereplőit egy olyan szituációba helyezze, ahol azoknak valamilyen formában meg kell nyilvánulniuk a mássággal szemben. A különleges a filmbeli élethelyzetben ráadásul az, hogy ez a másság minimális, hiszen Jasiráék nem hordanak turbánt és semmilyen hagyományos viseletet, apja, aki több éve él Amerikában, büszkén húzza fel háza elé az amerikai lobogót, és minden erejével megpróbálja átvenni az ottani életformát. Ahogy haladunk előre a történetben, egyre inkább kiderül, hogy a másság, amiről itt szó van, nem több, mint a minden ember között meglévő különbség, a másik különbözősége. Éppen ezért a másik meg nem értése nem az idegen kultúra ismeretlenségéből, hanem az emberek empátia-hiányából fakad. Jasira pedig mintha túlzottan sok empátiával rendelkezne – önmagát felülírva próbálja meg a mindenki vágyait megérteni.

Summer Bishil és Maria Bello a Nothing is Private / Towelhead / Érzékeny pont (2008) című filmben

Bár ez a film alapvetően egy drámai történet arról, hogy egy lányt saját kultúrájában és aztán egy idegenben is mindenki megaláz és kihasznál, ennek ellenére az Érzékeny pont meglehetősen könnyed film marad. Alan Ball a súlyos történéseket enyhén parodisztikus helyzetekkel és alakokkal népesíti be. Ehhez minden tekintetben (dramaturgiailag, színészvezetésben és képszerkesztésben) az elsődleges eszköze a nagyon finoman adagolt túlzás. A paródia központi eleme a Borat-szerű vonásokkal rendelkező apa, aki nevetséges merevséggel ragaszkodik át nem gondolt elveihez és szokásaihoz. Úgy próbál alkalmazkodni a nyugathoz, hogy közben saját, otthonról hozott értékrendjét mindennél fontosabbnak tartja, így aztán azt a világot, amelyhez éppen idomulni próbál, mélységesen megveti. De ugyanennyire szélsőséges a nyájaskodó szomszéd családapa is, akinek széles, tipikusan amerikai mosolya mögött – amint arról Jasira közelebbről is meggyőződik – pedofil hajlamok húzódnak meg. A másik végletet képviseli az enyhe hippi beütésekkel rendelkező művészpár, akik szexuális nevelést és gyerekjogi védelmet próbálnak biztosítani a mindezek hiányában felnövő Jasira számára.

Kép a Nothing is Private / Towelhead / Érzékeny pont (2008) című filmben

A legmeglepőbb mindezek mellett azonban az, hogy a forgatókönyvíróként befutott Alan Ball első rendezésében milyen kifinomultan bánik a vizuális kifejezőeszközökkel. Habár a hollywoodi filmek hagyományos beállításait, plánjait és kameramozgásait használja, mintha mindent egy kicsit, akárcsak a karaktereket, eltúlozna – annyira, hogy éppen elkezdje zavarni a nézőt. A beállítás-ellenbeállításokban a háttal levő, homályosan látható alak túl nagy részét takarja ki a képnek, máskor a kifele néző beszélgetőpartnerek annyira a kép szélén vannak, hogy – anélkül, hogy tudatosítanánk az okát – zavart kezdünk érzékelni. A hagyományos képszerkesztési és vágási szabályokat úgy hozza válságba, hogy közben nem szegi meg őket: ezzel azt éri el, hogy bár elbizonytalanít bennünket, közben képesek vagyunk a történetet követni, a látottakkal azonosulni.

Summer Bishil és Aaron Eckhardt a Nothing is Private / Towelhead / Érzékeny pont (2008) című filmben

Jasirának, a főszereplőnek a legnagyobb problémája, hogy – mivel maga sincs tisztában velük – nem tudja kialakítani a környezetével szemben saját magán(y)szférájának a határait, ezért mindenki áthágja azokat. Jól megírt, enyhe társadalomkritikával fűszerezett történet, enyhén megkevert filmnyelvi eszközök, remek színészi alakítások (a Jasirát alakító Summer Bishil elképesztő hitelességgel jeleníti meg a naivitásnak, a tekintélyre való ráhagyatkozásnak, valamint a szexuális ébredezésnek a keverékét): tipikus amerikai függetlenfilm ez, a legjobb fajtából.Kapcsolódó

A szerző véleménye nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.