A zavarkeltés módszertana – Allen Hughes, Albert Hughes: The Book of Eli / Éli könyve

Múlt. Jelen. Jövõ. A Hughes-fivérek új posztapokaliptikus filmje mintha mindhárom idõsíkon megpróbálná megosztani közönségét. Az emberiség jövõjét a hit tejüveg-felületén át fürkészõ alkotás szemérmetlen pontossággal emel át kiforrott karaktereket és történetszálakat halhatatlan klasszikusokból, miközben – bizonyos körökben – egy pár éves számítógépes játék adaptációjaként kanonizálják. A rejtett önirónia és a nyers atmoszféra adják meg a feloldozást.

(Ál)dokumentumok és szimulákrumok – Manipuláció és realitásdrog a képernyőn

A filmelméletnek, -szemiotikának, -esztétikának hála, többé-kevésbé pontosan tudjuk immár, milyen a filmi jelrendszer általában, ugyanezt a mai dokumentumfilmről, mint műfajról nemigen mondhatjuk el: műfaji kódja jócskán összezavarodott, a dokumentummal szemben pedig mélységes gyanúpert táplál a kortárs posztmodern gondolkodás. Okkal-joggal?