“Körbe vagyok fülekkel véve”

A film az 1956-os forradalmat követő erdéyi megtorlásokat idézi föl, a román politikai foglyok sorsáról szól. A kettős portréban a börtönévekről és a szabadulása utáni életről beszél Puskás Attila, egykori biológiatanár és Zsók László, egykori diák.

Valahol otthon lenni

Három házaspár Romániából és Ukrajnából, egy fotós Jugoszláviából. Magyarok, akik 1980 és 1991 között Magyarországra települtek. Az ügyvéd a jéghideg Szamoson át. Az orvos és felesége elváltak, névházasságot kötöttek, s Magyarországon újra összeházasodtak. A tanárnőnek nem sikerült átszöknie a határon, ők hivatalosan települtek át. A fotós a délszláv háború elől menekült el. Mindnyájuknak a áról […]

Az árulásról

A szászok kilencven százaléka a második világháború óta elhagyta szülőföldjét. Mára mindössze tizenötezren maradtak, a lakosság átlagéletkora hatvan év. Vajon árulásnak minősíthető-e a nép önkéntes pusztulása? A szász nép két értelmiségije, Hans Bergel író és Eginald Schlattner lelkipásztor erre a kérdésre keresik a választ. A börtönt és munkatábort megjárt otthonmaradók a szülőföld elhagyásáról és az […]

Ne hagyjátok az iskolát

A Szent László Alapítvány a magyar anyanyelvű oktatás támogatását szorgalmazza a határainkon túl élő magyarság körében. Filmünk bemutatja az alapítvány sokszínű tevékenységét. Közreműködnek: Tőkés László, Tempfli József, dr. Killner György, Berszán Lajos, Böjte Csaba.

Toronyvigyázó

Debreczeni László 1928-ban határozta el, Hogy a műemlékvédelem lesz az életcélja. Kós Károly és Malonyai Dezső nyomán fordult érdeklődése az erdélyi műemlékek felé. Ő valósította meg az első átfogó erdélyi műemlékfelmérő programot. Gazdag életútját mutatja be a film.

Nincs görbe fa és foghíjas kerítés

Az 1989-es romániai változásokat követően a magyar kisebbség számára alapvető követelménnyé vált a Bolyai Egyetem visszaállítása. Sajnos ugyanakkor szinte elfeledkeztünk az erdélyi magyar nyelvű művészeti képzés visszaállításáról. A filmben arra vállalkozunk, hogy bemutassuk a Magyar Művészeti Intézet rövid másfél esztendős történetét, majd megszüntetését követően azt, ami belőle megmaradt a kolozsvári konzervatóriumban és a marosvásárhelyi Szentgyörgyi […]