Dátum szerint Népszerűség szerint

Gazdátlan Zsil-völgye

Romániában a bányászoknak társadalmi szerep jutott. Kormányokat szerettek volna megbuktatni hátborzongató vandalizmussal. Senki nem beszél arról, hogy a Zsil-völgyében nagyon sok magyar bányász él.

Foglalkozása fogoly

A temesvári diákok 1956-ja, a magyar 56 iránti szolidaritása sokkal gazdagabb és izgalmasabb, mint amennyit általában tudunk róla. Beszélgetés Aurelian Paulina temesvári diákkal és Visky András költővel.

Régi Kalotaszeg

Az erdélyi lét újra és újra időszerű kérdése – menni vagy megmaradni a szülőföldön – úgy tűnik mindmáig időszerű. A téli erdélyi tájban készült film erre a gyötrő kérdésre keresi az örök választ.

MúltKor

A MúltKor című sorozat célja bemutatni Brassó megyében fellelhető műemlékeket. Az itt felkínált részek közül Daróc, Halmágy, Székelyzsombor, Kőhalom és Jánosfalva egy-egy műemléke között választhat az érdeklődő.

Lőrincréve non coronat

Lőrincréve egy vegyes lakosságú (román-magyar) Fehér megyei falu, ahol jórészt zöldségtermesztésből, állattartásból élnek az emberek. A falu szórványmagyar lakói nem jelképekben és ünnepekben élik és őrzik magyarságukat, hanem a kemény munkával megszerzett egzisztenciális biztonsággal. Romantikus megmaradás-mítoszok helyett a megtartó munkával, helytállással őrzött azonosságtudatban hisznek.

Tanya a havason, Pálpataka

Pálpataka tanyavilág. Nyári szépségét a téli, kétméteres hó okozta nehézségek váltják fel. A gyerekek több kilométerről mennek iskolába: van, aki szánnal, lóháton, sível, de vannak időszakok, mikor az iskola is bezár a nagy hó miatt. A pálpatakiak büszkék falujukra, nem költöznének el, nem vágyódnak Nyugatra, jól érzik magukat a tanyavilágban.