Dátum szerint Népszerűség szerint

Kászon

Immár több éve rendszeresen azt kutatjuk, mi az a megtartó erő, ami időseknek és fiataloknak egyaránt otthont ad ezeken a településeken: Kászonújfalu, Kászonfeltíz, Kászonaltíz, Kászonimpér és Kászonjakabfalva. Ez a falucsoport elsősorban történeti, földrajzi és néprajzi-kulturális szempontból alkot egyetlen szoros egységet. Az egykori határvédő katonanép büszke önudata máig meghatározza ennek az összetartozó kis közösségnek a kultúráját […]

A lélek iskolája

A film a kolozsvári Református Kollégium történetét mutatja be a megalapítástól kezdve a kommunizmus idején bekövetkezett bezárásával együtt, majd a kilencvenes évek elején az újraindulás pillantait.

Két harangütés

Két özvegyember, apa és fia él együtt különös egymásrautaltságban a Keleti-Kárpátok egy meglehetősen elzárt falujában, Kászonfeltízen. A természet közvetlen közelében élő két férfi tömör gesztusokól, félszavakból megérti egymást és külön-külön a maga módján értelmezi a rohamléptekben változó világ dolgait. Az apa 82 év tapasztalata és bölcsessége tükrében nemcsak kacagja, de szomorú értetlenséggel és nem kevés […]