Forgatókönyv-pályázat (2007)

A Filmtett 2007. január 10-i határidővel nyitott filmötlet-pályázatot hirdetett két korcsoport számára.

  1. Részt vehetett bármely magyarországi, romániai vagy más határon túli régióban élő középiskolás, eddig még nem publikált vagy meg nem valósított filmötlettel,
  2. Részt vehetett bármely magyarországi, romániai vagy más határon túli régióban élő felnőtt, eddig még nem publikált vagy meg nem valósított filmötlettel.

A szabályzat

A filmötlet, filmterv hossza nem lehetett több mint három oldal (6000 leütés. A tervezett film hossza nem lehet több, mint 30 perc. A tervezett film műfaja kötetlen: lehet kisjátékfilm, animáció, dokumentumfilm, kísérleti film.

Az ötlet

Az ötlet lehetett:

  1. teljesen eredeti, azaz egyéni indíttatású,
  2. vagy kiindulhatott az alábbi fotóból,
  3. vagy idézetből: “A televízió visszahozta a gyilkosságot az otthonokba. Ahová egyébként is tartozik.” (Alfred Hitchcock)
Filmtett Forgatókönyvíró Pályázat

A beérkezett közel 50 pályázatból a 2007-es forgatókönyvíró pályázat díjazottjai a következők:

Első díj

Sza­bó Ta­más: A bojáki halottlátó asszony és

Weisz Bé­la: Kri­mi (meg­oszt­va)

Má­so­dik díj

Pfeffer Nor­bert: Gyer­mek­szem

Har­ma­dik díj

Breier Ádám: Kulcs­lyuk

Ki­emelt ju­ta­lom

Páll Oli­vér: Ami a szür­ke­ség fö­lött van

Ju­ta­lom

Kisbenedek Már­ton: Fejlődés, Nap Lász­ló: Át­já­ró

Kö­zép­is­ko­lás ka­te­gó­ria ki­tün­te­tett­jei

Gyar­ma­ti Ág­nes Me­lin­da: Az igaz­ság pil­la­na­ta,

Mikulik Pé­ter: Koc­ka,

Orosz Ju­dit: La­bi­rin­tus,

Sza­bó Be­at­rix Medea: Déjà vu

A zsűri (Ko­csis Ág­nes filmrendezõ, Durst György produ­cer­, Jakab–Benke Nán­dor film­kri­ti­kus­) mintegy 60 pályamunka közül válogatott.

Gra­tu­lá­lunk!

A szerkesztők