Megjelent a Metropolis dokuszáma


Kis késéssel nemrégiben megjelent a Metropolis filmelméleti és filmtörténeti folyóiratnak a dokumentumfilm elméleti kérdéseivel foglalkozó 2009/4-es összeállítása Dokumentumfilm-elmélet címmel, melyben négy tanulmányt olvashatunk. (EST.hu)

A dokumentumfilm elméleti kérdéseiről való gondolkodás végigkíséri a filmtörténet és a filmelmélet legkülönbözőbb korszakait és irányzatait. A mozgóképi realizmusnak, a dokumentumfilm elméleti kérdéseinek, illetve a fikciós és nem fikciós formák kapcsolatának tárgyalása a filmtörténet azon pillanataiban volt különösen fontos, amikor a film és a valóság kapcsolatának újradefiniálása került új törekvések középpontjába.

A magyar nyelvű filmes szakirodalomban azonban ezek a kérdések csak érintőlegesen és szakaszosan jelentek meg. A Metropolis dokumentumfilm-elméleti összeállítása ezt a hiányosságot kívánja – legalább részlegesen – pótolni. A szerkesztőknek az volt a céljuk, hogy az elmúlt bő másfél évtized dokumentumfilm-elméleti szakirodalmának néhány kulcsszövegét magyar nyelven is elérhetővé tegyék. Olyan szövegeket, melyek a kortárs dokumentumfilmes szcéna legfontosabb vitakérdéseit (autentikusság és objektivitás; a dokumentumfilm és a társadalmi valóság; dokumentumfilm és politika, publicisztika – a társadalmi szerepvállalás kérdései) elméleti összefüggésekben jelenítik meg.

Az összeállításban a négy tanulmány (Carl Plantinga: Dokumentumfilm, Bill Nichols: A dokumentumfilm típusai, Michael Renov: A dokumentumfilm poétikájának megelőlegzése, Leger Grindon: A dokumentumfilmes interjú poétikája) mellett bevezetőt, válogatott bibliográfiát és egy Mátyás Győző David Fincher-könyvéről szóló recenziót is olvashatunk.
Kapcsolódó