Szerző a tükörben. Könyvbemutató Kolozsváron


A Szerző a tükörben. Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben a Metropolis Könyvtár első kötetként jelent meg idén júniusban Budapesten, a Kijárat Kiadó és a Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány gondozásában. A 13. Filmtettfeszt keretében, október 5-én, szombaton 17 órától a Sapientia egyetem Óváry termében tartandó bemutatón jelen lesz a könyv szerzője, dr. Vincze Teréz filmesztéta, egyetemi tanár. A kötetet ismerteti dr. Pethő Ágnes egyetemi docens, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Filmművészet, Fotóművészet, Média tanszékének vezetője.

A szerzőről

Vincze Teréz 2000-ben az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán, 2001-ben az egyetem esztétika szakán diplomázott, illetve az ELTE mozgóképelmélet és pedagógia, valamint irodalomelmélet szakprogramjain szerzett oklevelet. 2009-ben az ELTE Esztétika Tanszék doktori programján szerzett doktori (Ph.D.) fokozatot, doktori értekezésének címe: Szerző a tükörben: A filmszerző fogalmának (át)értelmezése kortárs önreflexív filmekben. (Ez a munka szolgált jelen kötete alapjául.)

1999 és 2002 között az esztergomi Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskola filmes specializációján filmtörténetet és filmelemzést oktatott. 2002-től meghívott előadóként, 2004-től tanársegédként tanít az ELTE filmelmélet és filmtörténet szakán. 1999 óta a Metropolis filmelméleti és filmtörténeti folyóirat szerkesztője, 2003 és 2009 között főszerkesztője volt.

A kötetről

Az 1990-es évektől kezdődően a nemzetközi filmművészetben megjelent a szerzőiség (a rendező mint individuális alkotó egyéniség koncepciója) és az önreflexivitás összefonódásának néhány különösen érdekes változata, melyek bizonyos esetekben egy stílusirányzat alapját képezték, illetve egy-egy alkotói életművet átfogóan meghatározó jelenséggé váltak.

A kötet kísérletet tesz arra, hogy bemutassa, e kortárs filmművészeti jelenségek között vannak olyanok, melyek esetében szerzőiség és önreflexió kapcsolata a filmtörténetben máshol nem tapasztalható módon és jelentéstartalommal tűnik fel, ami együtt jár a filmszerzői pozíció újfajta értelmezésének lehetőségével. Ennek az egyedi jelenségnek a bemutatása érdekében Vincze Teréz először a filmi önreflexió és a filmszerző fogalmának összekapcsolásával és párhuzamos vizsgálatával egy olyan filmelméleti és -történeti rendszert vázol fel, melynek segítségével kidomboríthatóvá válik e kortárs jelenség egyedisége. Majd pedig ezen újszerű tendencia alaposabb bemutatása érdekében a kortárs iráni film és Michael Haneke példáját vizsgálja, aminek során filmelemzésekkel és életmű-értelmezésekkel támasztja alá az elméleti és történeti részben felvázolt gondolatmenetet.


A könyv megvásárolható az alábbi helyeken:

  • Írók Boltja – Budapest 1061, Andrássy út 45.
  • Gondolat Könyvesház – Budapest 1053, Károlyi Mihály u. 16.
  • Atlantisz Könyvsziget – Budapest 1061, Anker köz 1–3.
  • ELTE BTK Jegyzetbolt – Budapest 1088, Múzeum krt. 6-8.
  • Pécsi Tudományegyetem Jegyzetbolt – Pécs 7624, Ifjúság útja 6.
  • Líra könyvesboltok

A könyv online megrendelhető:

A kötet megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.Kapcsolódó