Király Jenő-konferencia lesz Budapesten


Az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének Filmtudomány Tanszéke konferenciát rendez Király Jenő 70. születésnapja tiszteletére.

A rendezvény Király Jenő filmtudományos munkásságának felidézésén túl annak körvonalazását is célozza, hogy – többek között – a Frivol múzsa, a Mágikus mozi, vagy az életművet megkoronázó A film szimbolikája sorozat eredményei milyen módon gondolhatóak tovább akár szűkebb értelemben a műfajfilmek kutatásában, akár tágabb értelemben a filmelmélet kérdésfeltevéseinek élénkítésében, újraértelmezésében.

Várják mindazok jelentkezését – legyenek kollégák, tanítványok, vagy tisztelők –, akik Király Jenő munkásságához kapcsolódó gondolataikat, kutatási eredményeiket megosztanák a publikummal.

Az előadásokat az alábbi témák valamelyikében várják (a teljesség igénye nélkül):

  • a populáris (film)kultúra és a műfajelmélet általános kérdései,
  • a fikcióspektrum és a műfajrendszer kérdésköre,
  • a fantasztikus film formái,
  • a kalandfilm formái,
  • egy-egy filmműfajjal kapcsolatban felvethető kérdések,
  • szexuálesztétika; a pornófilm teoretikus megközelítése,
  • a magyar film műfaji kérdései,
  • műfaj(film) és stílus(film) viszonya,
  • film és pszichoanalízis.

A konferencia tervezett időpontja: 2013. december 6. (péntek).

Helyszíne: ELTE BTK Budapest, Múzeum krt. 6–8.

A konferenciára jelentkezni a kiralyjeno70@gmail.com címen lehet. Szükséges hozzá egy rövid (kb. 500–1000 karakter terjedelmű) absztrakt beküldése, amely összefoglalja az előadás témáját. Az előadáshoz szükséges technikai igényeket is fel kell tüntetni.

A jelentkezési határidő: 2013. november 11.Kapcsolódó