Meghalt Fám Erika filmesztéta


48 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Fám Erika sepsiszentgyörgyi filmesztéta, tanár, a Filmtett régi munkatársa.

Fám Erika 1973-ban született Sepsiszentgyörgyön, 1997-ben szerzett filozófiadiplomát a Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsvárott, később tanárként dolgozott a Székely Mikó Kollégiumban Sepsiszentgyörgyön. Évtizedeken át foglalkozott mozgóképpel filozófiatanárként, filmesztétaként, képkutatóként, múzeumpedagógusként.

A sepsiszentgyörgyi Cabiria Filmklub moderátora volt, 2004-től a nagyszebeni Astra Film Stúdióban forgatókönyvíróként dolgozott, majd a müncheni Ludwig Maximilian Universität hallgatójaként folytatta posztuniverszitáris tanulmányait. A gyakorlati filmezésbe is belekóstolt: ő rendezte a Torony című dokumentumfilmet.

A képelmélet, filmelmélet valamint a kortárs vizuális művészet központi szerepet kapott tanulmányaiban és kutatómunkájában, de pedagógusként is igyekezett lépéseket tenni
a képi kultúra továbbadásának érdekében valamint a képnyelv megismertetését és a képértés képességének a kialakítását elsődleges feladatának tekintette. A Székely Mikó Kollégiumban bevezette a vizuális kommunikáció választható tantárgyat, és ő állította össze a Mozgókép és filmművészet című interaktív oktató-CD-t (2005) és a Séták filmmel címmel (2006) filmnyelvi útmutatót.

2014-ben kezdett a MAGMA Kortárs Képművészeti Kiállítótérben tárlatvezetéseket tartani, munkásságát a budapesti Ludwig Múzeum is díjjal értékelte.

Számos filmkritika, filmelemzés, színházkritika, kortárs kiállítások nyomán létrejövő tanulmányok, képelméleti írások, recenziók, módszertani írások  szerzője volt, filmes tárgyú szövegeit a Filmtettben, a Krónikában, a Romániai Magyar Szóban, A Székelyföldben, a Csigalépcsőben, a Játéktér.ro-n stb. közölte.

A lap 2000-es indulása óta a Filmtett külső munkatársa volt, alapos és értékes tanulmányai, finom esztétikai érzékkel megírt kritikái, tájékozott és érzékeny interjúi végigkísérték nyomtatott és online folyóirat történetét. 2020-ban az ő kezdeményezésére indítottuk el a középiskolás diákokat megszólító MoziABC című rovatunkat, amelynek mostanig önálló és kiváló pedagógiai érzékkel fogalmazó szerzője volt.

Hiányozni fog!Kapcsolódó