Kántor László Slavici-díjat kapott

A román kulturális tárca az általa 2007-ben létrehozott díjat évente egy-egy olyan személynek kívánja átadni, aki jelentős szerepet játszott a román kultúra magyarországi népszerűsítésében és a két ország kulturális kapcsolatainak megerősítésében. Kántor László fényképészként kezdte pályafutását, és az utóbbi 20 évben producerként tevékenykedett. Számos erdélyi vonatkozású film producereként ismeri a magyar közönség, például a Dallas […]

2008. november 19. 17:00:45

Készülőben Pejó Róbert új filmje, a Mancs

Az idén kiosztott MMK-s szelektív pályázatokból a Mancs alkotói is részesültek, az összesen 500 millió forintból készülő film széles nemzetközi koprodukcióban valósulhat meg, amelynek nemzetközi forgalmazását a tervek szerint igazi húzónevek is segítik majd. A világhírű miskolci mentőkutya és gazdája, Lehóczki László által ihletett alkotás főszerepére Jean Renót kérték fel az alkotók. Kántor László, a […]

2008. május 20. 13:31:20

Oscar-díjra esélyes Srdan Golubović A csapda című szerb–német–magyar koprodukcióban készült alkotása

A Kántor László és az Új Budapest Filmstúdió részvételével készült A csapda című film bekerült a kilenc esélyes játékfilm közé, melyek közül öt lesz versenyben az Amerikai Filmakadémia 80. alkalommal megrendezett február 22-ei díjátadó ünnepségén. Srdan Golubović szerb rendező thrillere, A csapda többek között Guiseppe Tornatore, Andrzej Wajda és Nyikita Mihalkov legutóbbi alkotásaival együtt versenyez. Sajnos […]

2008. január 18. 15:29:04

Új magyar taggal bővült az Európai Filmakadémia (EFA) Igazgató Tanácsa

A ko­lozs­vá­ri szár­ma­zá­sú alkotó több ma­gyar film (Tor­zók, Sze­zon, Fény hull ar­cod­ra, Dal­las Pashamende) és nem­zet­kö­zi kop­ro­duk­ció pro­du­ce­re volt, de ren­de­ző­ként és ope­ra­tőr­ként is dol­go­zott. Leg­utób­bi pro­duk­ci­ó­ja Dettre Gá­bor film­je, a Tab­ló. Az Új Bu­da­pest Film­stú­dió ve­ze­tő­je­ként Kán­tor Lász­ló részt vett a több­szö­rös fesz­ti­vál­dí­jas A csap­da cí­mű, Srdjan Golubovic ál­tal ren­de­zett szerb–német–magyar film­drá­ma gyár­tá­sá­ban is. […]

2007. december 02. 21:38:54