Kiadványok


Communitas – Könyvkiadás Szaktestület

2008. január 16.

A
Communitas Alapítvány pályázatot hirdet magyar nyelvű könyvek
kiadásának támogatására a Kisebbségi Tanács 2008. célalapjaiból.
A pályázaton kiadók, illetve kiadási joggal rendelkező kulturális
műhelyek, egyházi szervezetek, alapítványok, társadalmi szervezetek
vehetnek részt

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

a. hiánypótló klasszikus szépirodalmi művekkel, antológiákkal és újrakiadásokkal;
b. hiánypótló eredeti fordításokkal;
c. tudományos jellegű, illetve a tudomány terjesztését szolgáló művekkel;
d. jubileumi, illetve ünnepi kiadványokkal;
e. kizárólag romániai szerzők által magyar nyelven írt eredeti:
• szépirodalmi művekkel;
• az önismeretet szolgáló néprajzi, történelmi, helytörténeti, szociográfiai jellegű alkotásokkal;
• irodalomtörténeti és -elméleti művekkel;
• a romániai magyar képzőművészeket és képzőművészeti alkotásokat bemutató művekkel;
• filozófiai, szociológiai művekkel;
• kötetben még kiadatlan publicisztikai jellegű írások gyűjteményével;
• önéletírásokkal és visszaemlékezésekkel;
• útirajzokkal, útikönyvekkel, helységismertetőkkel.

A pályázat lebonyolítására a Romániai Magyar Könyves Céh (540551 Marosvásárhely, Transilvania u. 1/2., tel./fax: 0265-258001, e-mail cím: rmkceh@yahoo.com) kapott megbízást.
Beküldendő
a pontosan kitöltött pályázati űrlap két példányban és a szerzővel vagy
jogutóddal kötött szerződés, amelyekhez csatolni kell:
 – az a. ponthoz tartozó pályázatoknál a lehetséges tartalomjegyzéket és a   kiadás indoklását tartalmazó leírást;
 – a többi pontoknál egy rövid tartalmi ismertetőt és két példányban a kész  (megszerkesztett) kéziratot.

A pályázatok beküldhetők postán legkésőbb 2008. január 14-ig (postai bélyegző dátuma), vagy leadhatók személyesen 2008. január 16-17-18-án 10–16 között a Transilvania u. 1/2. címen.
Űrlapok az RMKC-től igényelhetők, valamint letölthetők a www.communitas.ro honlapról.
A beérkezett pályázatokat az Alapítvány által kinevezett szaktestület bírálja el. A döntés várható időpontja 2008. március 21.
Az
eredeti művek elbírálásának megkönnyítésére a lebonyolító, saját
kezdeményezésére, minden kézirat esetében legalább 2 lektortól igényel
majd szakmai véleményt.
A pályázat mű-centrikus, a megítélt támogatást a javasolt művek kapják.

FIGYELEM: A kiadóknak a támogatott művek 12 példányát
az Alapítvány rendelkezésére kell bocsátaniuk. A Communitas Alapítvány
ezeket romániai magyar megyei/városi könyvtáraknak adományozza.