Filmkészítés


Logó- és kisfilmpályázat a GVH-nál

2011. április 15.

A pályázat célja, megmozgatni, aktivizálni a versenyhivatal munkájával, versenyjoggal, kartellekkel közvetlenül nem foglalkozó, ám a „közbeszéd” szintjén az azok iránt érdeklődő közönséget. A pályázaton keresztül szeretnének új, az eddig megszokott hivatalos megközelítésen túlmutató, attól eltérő szempontok szerinti látásmóddal találkozni.

Két kategóriában várják a 18. életévüket betöltött professzionális és amatőr alkotók munkáit.

Az I. kategóriában maximum 2 perces, bármilyen kép- és hanghordozóra rögzített kisfilmet várnak, amely lehet animáció, bábfilm, rajzfilm stb. A kisfilm témája a tiltott versenykorlátozó megállapodások, azaz a kartellek bemutatása az átlagember számára. A pályázók szabadon választhatják meg milyen irányból közelítik meg a témát, így készülhet a film például a kartellek jogsértő jellegének bemutatásáról vagy éppen a velük szembeni fellépés lehetőségeiről, annak nehézségeiről. A kartellekről és azok feltárásának lehetőségeiről háttérinformációk találhatók itt.

A II. kategóriában a Gazdasági Versenyhivatal számára készített logóterveket várnak. A logónak tükröznie a Gazdasági Versenyhivatal alábbi jellemzőit: függetlenség, Országgyűlés alá rendeltség; nemzetközileg is elismert magas színvonalú szakmai munka; a fogyasztók érdekeinek védelme; korszerű hivatali működés, ügyfélorientált szemlélet. A logó a hivatal arculatának alapját képezi, az megjelenik a Gazdasági Versenyhivatal hivatalos honlapján túl többek között kiadványain, hivatalos levelezéseiben. A pályázók a Gazdasági Versenyhivatalról és munkájáról az intézmény honlapján tájékozódhatnak.

Az I. kategóriában (kisfilm) egy természetes személy vagy egy alkotócsoport maximum 2 pályaművel jelentkezhet. A II. kategóriában (logó) egy természetes személy vagy egy alkotócsoport maximum 6 pályaművel jelentkezhet. E kategóriában egy pályamű egy álló és egy fekvő emblémát kell, hogy magában foglaljon.

A kisfilmeket AVI, MPEG vagy MOV formátumban, a logóterveket egy példányban papíron, színes és fekete-fehér nyomtatott formában, valamint elektronikusan eps, pdf, jpg, tif formátumban DVD-n kérik eljuttatni a Gazdasági Versenyhivatal 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. szám alatti címére 2011. április 15. 14.00 óráig. A pályázat benyújtásának időpontja a pályázati anyag Gazdasági Versenyhivatalba történő eljuttatásának ideje. A határidő után érkezett pályamunkákat nem fogadják el.

A pályaműveket „GVH kisfilmpályázat/GVH logópályázat” jeligével ellátott borítékban várják, amely tartalmazza

  • a pályázati kiírásban foglaltak elfogadását igazoló nyilatkozatot
  • a pályázó nevét, e-mail címét, postai elérhetőségét és telefonszámát
  • magát a pályázati munkát.

Érvénytelen a pályázat, ha nem a kiírásban meghatározott határidőn belül és formában érkezik be, illetve nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek.

Az I. kategória első három helyezettjének díja bruttó 800 000-800 000 forint, míg a II. kategória első helyezettje bruttó 300 000 forint díjazásban részesül. A díj összege pályázónkként (legyen szó akár egyénről, akár csoportról) értendő.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy pályaművét a Gazdasági Versenyhivatal nyilvánosságra hozza és ezáltal bárki számára ismertté tegye, egyben kijelenti, hogy a nyilvánosságra hozatalt harmadik személy joga nem akadályozza vagy korlátozza, illetve az nem sérti harmadik személy jogait. A pályázó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben alkotása díjazott lesz, azon a Gazdasági Versenyhivatal kizárólagos felhasználási jogot szerez korlátlan időbeli és területi hatállyal.

2011 első félévében Magyarország látja el az Európai Unió elnöki feladatait. Az elnökséget betöltő ország versenyhatósága hagyományosan megrendezi a Competition Day nevű rendezvényt. Ez alkalomból a Gazdasági Versenyhivatal 2011. május 30-án Budapesten rendezi meg konferenciáját, amelyen kihirdeti a pályázat eredményét és adja át a díjakat.

A Gazdasági Versenyhivatal a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja, nem küldi vissza, felelősséget e tekintetben nem vállal.

Információ T: (06-1) 472-8851 F: (06-1) 472-8905. ugyfelszolgalat@gvh.hu