Forgatókönyvírás


A Filmjus Alapítvány 2014. évi pályázata forgatókönyvírásra és/vagy filmelőkészítésre

2014. szeptember 01.

A FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül kizárólag forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, és filmelőkészítésre (forgatást és utómunkát nem támogatnak).
A pályázaton az elérhető támogatás összege 150.000,-Ft-tól – 500.000,-Ft-ig terjedhet.
A pályázat célja, hogy eredeti, magyar művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtanak a pályázaton nyerteseknek, az alkotói munka feltételeinek javításához, a forgatókönyv megírásához, vagy annak előkészítéséhez (pl. terepszemle, stb.)                                                                                                               
A nyertesek egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.
Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet! Annak fejlesztett változatával sem! A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt a Filmjus.

Pályázatot a szervezők nem őriznek meg és nem küldenek vissza!

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton csak filmelőállítók (egyéni vállalkozó, Bt., Kft., Alapítvány stb.) indulhatnak. Filmalap regisztráció nem előfeltétel.
A pályázati dokumentáció kötelező elemei:
a. Kitöltött adatlap (letölthető a Filmjus Egyesület honlapján (www.filmjus.hu) a Filmjus Alapítvány hírei között. 4 példányban. 
b. Játékfilm esetében szinopszis (4 példányban), treatment (min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban) és ha már van forgatókönyv 4 példányban.
c. TV film, Tv film sorozat (max. 10 rész) esetében szinopszis, treatment min. 5 oldal terjedelemben (4 példányban), ha már van forgatókönyv (4 példányban).
d. Kisjátékfilm, kísérleti film estében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 3 oldalban (4 példányban).
e. Animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy story board (4 példányban).
f. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében részletes szinopszis min. 3 oldal (4 példányban).
g. Szerzői koncepció: a pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója (4 példányban).
h. A mű előállításában résztvevő alkotó(k) szakmai életrajza 4 példányban.
i. Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata (mely szerint a pályázó rendelkezik a felhasználás jogával, akár eredeti műről van szó, akár adaptációról.) (4 példányban).
j. A pályázati díj 10.000,- Ft, melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.
k. A 10.000,- Ft-os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban (a pályázati díjat csak cég fizetheti be. A Filmjus csak banki átutalást fogad el!).

A pályázat beadási határideje: 2014. szeptember 1. hétfő.

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092. Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kell küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni munkanapokon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig a FILMJUS Alapítvány irodájában. (Panyi Zsuzsa tel: 0630/380-43-36)

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2014. szeptember 1-e utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Az Alapítvány a pályázat hiányos beküldése esetén hiánypótlást kérhet 1 hetes határidővel.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el: 2014. november 24-ig.
A nyertes pályázatok listáját a Filmjus Egyesület a honlapján teszi közzé.