Filmkészítés


Szülőföld Alap – médiatámogatások

2008. március 08.

Pályázni lehet: dokumentum- és rövidfilmek készítésére.

A vissza nem térítendő minimum 500 000 Ft-os összegre romániai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek pályázhatnak.

A film elkészítésének határideje: 2008. december 31.

A pályázatokat egy eredeti példányban, postai küldeményként a Szülőföld Alap Iroda, 1357 Budapest. Pf.1. címre kell eljuttatni legkésőbb 2008. március 8-ai postbélyegzővel.

A pályázatra a következő országokból is küldhetnek adatlapokat: Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Magyarország

Részletek: www.szulofold.hu