Filmforgalmazás


Promóció a MEDIA országokon kívül

2008. július 09.

A pályázatok beadási határideje: 2008. július 9.

Kik pályázhatnak?
Olyan
európai szervezetek, vagy európai szervezetek hálózatai kaphatnak
támogatást, melyek létrehozzák, megvalósítják és teljesítik az alábbi
tevékenységi programokat:
1. tevékenységi program: Fesztiválok támogatása az európai filmalkotások műsorra tűzése érdekében
2. tevékenységi program: Az európai filmek fesztiválon való részvételének promóciója
3. tevékenységi program: Utánkövető intézkedések a fesztiválokon bemutatott filmek forgalmazásának és vetítésének elősegítésére

Mire kérhető támogatás?
A
MEDIA Programban nem szereplő országokban szervezett filmfesztiválok
témakörén belül a következő tevékenységek kaphatnak támogatást:
tanácsadás és segítségnyújtás fesztiválok számára; a fesztiválokon
szereplő európai filmek promóciója; a fesztiválokon bemutatott filmek
nyomon követése, illetve vetítésükhöz és forgalmazásukhoz nyújtott
segítség.

A támogatás célja:
-az európai filmalkotások promóciójának és terjesztésének elősegítése vásárokon és filmfesztiválokon Európában és világszerte;
-egy európai szakmai hálózat kiépítésének elősegítése az európai és nemzetközi piacokon;
-a
nem nemzeti filmek szélesebb körű, nemzeteken átívelő terjesztésének,
forgalmazásának elősegítése az európai és nemzetközi piacokon.

Támogatás mértéke:
A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a lehet.

A
részletes útmutató (guidelines) a pályázatok kitöltéséhez, valamint a
jelentkezési lapok (application forms) és egyéb mellékletek letölthetők
az oldalon.