Forgatókönyvírás


A FilmJus Alapítvány 2009. évi pályázata

2009. március 31.

A FilmJus Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra vagy -fejlesztésre, filmelőkészítésre.

A pályázat célja, hogy eredeti művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtanak műfaji megkötöttség nélkül a pályázaton nyertes alkotóknak az alkotói munka feltételeinek javításához, forgatókönyvük megírásához vagy annak előkészítéséhez (terepszemle stb.).

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Egy pályázó csak egy művel vehet részt a pályázaton. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötnek. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A pályázaton csak magyar állampolgárságú, természetes személyek indulhatnak.

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

  • Kitöltött adatlap 4 példányban
  • Játékfilm esetében forgatókönyv 4 példányban, ha nincs,  treatment min. 14 oldal terjedelemben 4 példányban
  • Tévéfilm, kisjátékfilm, kísérleti film esetében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor a treatment min. 10 oldalban, animáció esetén szinopszis, grafikai terv, storyboard, és ha elkészült, képes forgatókönyv, szintén 4 példányban
  • Dokumentumfilm és egyéb nem fikciós mű esetében részletes szinopszis (minimum 3 oldal) 4 példányban
  • Rendezői koncepció (A pályázaton való részvétel külön indoklásával). 4 példányban
  • Szakmai életrajz 4 példányban
  • Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata 4 példányban
  • A pályázati díj 10 000 forint, melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.
  • A 10 000 forintos pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása 1 példányban

A pályázat beadási határideje: 2009. március 31.

A pályázatokat postán a FilmJus Alapítvány (FilmesHáz, 1092 Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kell elküldeni, vagy ugyanott személyesen is le lehet adni aznap 17 óráig.

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző március 31-e utáni, vagy ha a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig.

A pályázatokat a FilmJus Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a kuratórium bírálja el 2009. május 31-ig.