Forgatókönyvbörze


I. Magyar Forgatókönyv Börze

2008. augusztus 31.

A versenybe egész estés filmforgatókönyveket várnak a szervezők műfaji megkötés nélkül. A kiválasztás során előnyben részesülnek azok a pályaművek, amelyek a szélesebb nézőközönséget kívánják megszólítani minőségi, újszerű módon.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2008. augusztus 31.

A nevezés díja 10 000 forint, melyért cserébe minden pályázó írásos szakmai véleményt kap forgatókönyvéről. A nevezési díjat átutalással kérjük befizetni a Fade In Script Kft. OTP Banknál vezetett 11701004-20214047 számú számlájára.

A pályázatokat az pitchforum@fadein.eu e-mail címre várják a szervezők.

A pályázati csomaghoz a következő dokumentumokat kell csatolni elektronikus formában:

  • a forgatókönyvet (80–130 oldal, lehetőleg a szakmai standard szerint készült formátumban, magyar nyelven)
  • az alkotó elérhetőségeit,
  • a pályázati díj befizetését igazoló bankátutalási igazolást,
  • a forgatókönyv jogtisztaságát bizonyító okiratot, vagy az alkotó jogtisztasági nyilatkozatát.

A nevezési díj fejében minden beérkezett pályaműről 2 oldalas értékelést küldenek a szervezők, amelyben majd rámutatnak a forgatókönyv erényeire, esetleges hibáira, és javaslatot tesznek a további fejlesztés irányaira. Az értékeléseket 2008. szeptember 30-ig küldik el a pályázaton részt vevő alkotóknak.

A Forgatókönyv Börze versenyprogramjában részt vevő 12 forgatókönyvet 2008. szeptember 15-ig választja ki az előzsűri, melynek tagjai Enyedi Ildikó rendező-forgatókönyvíró, valamint a Fade In-t képviselő Hegedüs Bálint, Krigler Gábor és Lovas Balázs forgatókönyvírók.