Filmkészítés


NKA – játékfilmek gyártás-előkészítése és gyártása

2008. november 10.

A támogatásra azoknak a játékfilmeknek az előállítói – rendezők és gyártók együtt – pályázhatnak, melyeknek forgatókönyvei az NKA Mozgókép Kollégiumának 2008. I. félévi pályázatán minimum 800 000 Ft alkotói támogatásban részesültek és 2008. augusztus 15-ig az NKA Igazgatóságára bírálatra leadták.

Igényelhető összeg:

 • Gyártás előkészítésére: az elszámolható költségek 80%-a, de maximum 7,5 millió Ft
 • Gyártásra: maximum 50 millió Ft

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szinopszist,
 • a rendezői elképzelést,
 • az alkotók szakmai életrajzát,
 • a tervezett film részletes költségvetését, előkészítési költségvetését, azo/ko/n belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összegét (külön-külön költségvetésben feltüntetve az előkészítés és a gyártás költségét),
 • nyilatkozatot és dokumentációt a film előkészítéséhez és gyártásához máshol elnyert állami támogatások összegéről,
 • finanszírozási tervet,
 • gyártási ütemtervet,
 • ha a pályázó az eredetileg leadott forgatókönyvet jelentősen megváltoztatta, akkor az új forgatókönyv 4 példányát,
 • a filmes betétlapot,
 • a pályázó nevére szóló – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóság által kiadott – regisztrációs igazolás másolatát.
 • a film – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóság által kiadott – regisztrációs igazolásának másolatát,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága által kiadott – az állami támogatások igénybevehetőségére vonatkozó – határozat másolatát.

Pályázni az alábbi felhasználási jogcímekre lehet:

 • tiszteletdíjak,
 • fordítás,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • nyersanyagköltség,
 • laborköltség,
 • technikai eszközök bérleti díja,
 • díszletépítés
 • forgatási költségek.

Az elbírálás szempontjai:
A kollégium a 24/2008. (VIII.8)  és a 25/2008. (VIII.8) OKM rendelet  követelmény rendszerét és rendelkezéseit érvényesítve, a művészi és szakmai színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterv(ek)nek ítéli oda a támogatást.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • Gyártás-előkészítési pályázatnál: a film tartalmára, művészi megvalósítására, stílusára utaló audiovizuális demo 1 példányban, DVD formátumban és szöveges szakmai beszámoló.
 • Gyártási támogatásnál: az elkészült film egy példánya DVD formátumban.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy amennyiben a pályázati felhívás ezen pontjára pályáznak és a kollégium támogatja a pályázatot, úgy a megítélt támogatás összege az ún. „de minimis” támogatási kategóriába tartozik.

Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes!