NKA folyóirat-pályázat

A Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2010. január 1–2010. december 31. között kiadásra kerülő hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére. A pályázaton magyarországi bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos, vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő – felelős szerkesztő – ellenjegyzésével. Tervezett keretösszeg: 30 millió forint. […]

MMK – kiadványok támogatása 2008

Szakkönyvek és szakfolyóiratok kiadása mozgóképelméleti és filmtörténeti (különösen a magyar film múltjával és jelenével foglalkozó) kutatások megjelentetése, Mozgókép- és médiaoktatásban felhasználható oktatási segédanyagok készítése. A Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMK) azokat a pályázatokat t’mogatja, amelyekben a megjelölt célok megvalósítására 2009. május 31-ig sor kerül.

Communitas – Könyvkiadás Szaktestület

A Communitas Alapítvány pályázatot hirdet magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására a Kisebbségi Tanács 2008. célalapjaiból. A pályázaton kiadók, illetve kiadási joggal rendelkező kulturális műhelyek, egyházi szervezetek, alapítványok, társadalmi szervezetek vehetnek részt Pályázni az alábbi témakörökben lehet: a. hiánypótló klasszikus szépirodalmi művekkel, antológiákkal és újrakiadásokkal;b. hiánypótló eredeti fordításokkal;c. tudományos jellegű, illetve a tudomány terjesztését szolgáló művekkel;d. jubileumi, illetve ünnepi kiadványokkal;e. kizárólag […]