A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola textiltervező-szakán érettségizett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, magyar és esztétika szakon végzett 2000–2001-ben. 2000–2001-ben könyvtáros az OSZK-ban. 1996−98 és 2000–2008 között magyar nyelv- és irodalomtanár. 2001−2008-ban az Esztétika Doktori Program doktorandusza.

Publikációi a Jelenkorban, Holmiban, Irodalomismeretben, Irodalomtörténetben és a 2000-ben olvashatók. Tanulmányainak nagy része nem csak folyóiratok honlapján szerepel, de hivatkoznak rájuk írói honlapokon, az MTA honlapján, illetve a KIA adatbázisában.

Disszertációjában az idő- és téralakítás kérdéskörén keresztül vizsgálta Mészöly poetikáját. Doktori védését követően Mészöly-recepciójával, Mészöly posztmodern magyar prózára gyakorolt hatásával kíván foglalkozni.

Győri Orsolya írásai
(1)

A vég és határoltság szerepe Balázs Béla Halálesztétikájában és A Kékszakállú herceg várában

[A DocuArt Balázs Béla-pályázatának nyertes munkái] Ezúttal nem a filozófiai előzmények s nem a századforduló filozófiai sokszínűségének kontextusában idézzük meg a balázsi Halálesztétika gondolatmenetét. Nem esik itt szó Simmel, Schopenhauer, Nietzsche vagy Weininger hatásáról, jóllehet ezekből az olvasat-irányokból is érdekes karakterjegyeket nyerne a Halálesztétika. Ugyanakkor ez az esszé sem mentesül a filozófiatörténeti érdeklődéstől, hiába nem kíván szaktanulmány lenni.

2009. október 23.