1987-ben született Budapesten. Jelenleg az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola Film- média- és kultúraelméleti doktori programját végzi. 2013-tól közreműködik a tanszék kvantitatív stíluselemző kutatásában, 2014 óta kutatási asszisztens. Érdeklődési és kutatási területe a filmhang elméletei, kép-hang aszinkron viszonyai. A Francia Új Hullám Kiadó gondozásában, 2012-ben megjelent: JLG/JLG – Jean-Luc Godard dicsérete, avagy a filmművészet önfelszámolása című tanulmánykötet társszerkesztője.

Zentay Nóra Fanni írásai
(1)

Fikción innen és túl – Diegetikus és nondiegetikus zene az európai filmekben

A hangosfilm eljövetele, és ezzel a szinkronhang megjelenése egy meghatározó küszöb a koherens, teljesebb fiktív világ, azaz a diegézis megjelenítéséhez1. A hang által a cselekményvilág számos eleméhez másképp férünk hozzá. A hang módosíthatja a vizuális események jelentését, irányíthatja a néző figyelmét, így meghatározó a jelentősége abban, miként interpretáljuk a képi információkat. Az akusztikus információk – beleértve a zenét is – tehát nem csupán teljessé teszik a diegetikus világot és benépesítik a filmek fiktív terét, de befolyásolják azt is, hogyan értelmezzük a diegézis egyes elemeit, hogyan kapcsoljuk össze a történet részeit.

2017. január 05.