A legizgalmasabb szökések


#10

Escape from New York / Menekülés New Yorkból (r. John Carpenter, 1981)

Bob Hauk: Ez nem vicc, Plissken! Bemegy, megkeresi az elnököt és kihozza 24 órán belül. Utána szabad ember.
Snake Plissken: 24 órán belül?
Bob Hauk: Tettem egy ajánlatot.
Snake Plissken: Gondolkozom rajta.
Bob Hauk: Arra nincs idő. Adjon választ!
Snake Plissken: Keressenek új elnököt.

---

Bob Hauk: You go in, find the President, bring him out in 24 hours, and you're a free man.
Snake Plissken: 24 hours, huh?
Bob Hauk: I'm making you an offer.
Snake Plissken: Bullshit!
Bob Hauk: Straight just like I said.
Snake Plissken: I'll think about it.
Bob Hauk: No time. Give me an answer.
Snake Plissken: Get a new president!

#9

Un condamné à mort s'est échappé ou Le vent souffle où il veut / Egy halálraítélt megszökött (r. Robert Bresson, 1956)

 

Fontaine: A hely alaprajzáról csak annyit tudtam, hogy minden sarkon állt egy-egy őrbódé. Vajon van benne valaki, vagy sem? Üres volt. Egyedül volt. Vágd el az áramot. Vágjam el? Hogyan? Gyorsan. A kampóval. Jost remegett. Talán én is. Hezitáltam. Hajnali négy óra volt. Kezdtünk kifutni az idõbõl. És a lehetõségekbõl. Bár látna most az anyám!

---

Fontaine: All I knew of the lay-out was that a sentry box stood at each corner. Were they manned, or weren't they? They weren't. He's alone. Cut the electricity. Cut it? How? Hurry. The hook. Jost was shaking. Maybe I was too. I hesitated. The clock struck four. Time was running out. So were our chances. If my mother could see me now!

#8

The Wooden Horse / A faló (r. Jack Lee, 1950)

[Az orvos viziten van az elítélteknél, hallja, hogy Beethovent hallgatnak]
Orvos: Ó, Beethoven. Na ő egy jó német.
Elítélt: Igen, halott.

---

[Doctor, visiting prisoners in hospital, hears they are listening to music by Beethoven]
Doctor: Ah, Beethoven. He is a good German.
Prisoner: Yes. He's dead. 

#7

Brute Force / Nyers erőszak (r. Jules Dassin, 1947)

Gallagher: Csak mindenki dolgát megnehezíti...

Collins: De engem nem érdekel senki más.

Gallagher: Mintha már a föld alatt lennél...

Collins: Miért, el vagyunk temetve, nem? Csak éppen nem vagyunk halottak.

---

Gallagher: It'll only make things tougher for everybody else.
Collins: I don't care about everybody else.
Gallagher: That's cemetery talk.
Collins: Why not, we're buried, ain't we? Only thing is, we ain't dead.

#6

Papillon / Pillangó (r. Franklin J. Schaffner, 1973)

Barrot fegyőr (Pillangónak): Itt a totális csend a törvény. Nem célunk jó útra téríteni a vétkeseket. Nem papok, átalakítók vagyunk. A hentes ehetővé alakítja át az élő állatot. Mi szelídet csinálunk a fékezhetetlenből. Módszerünk az ember megtörése. Megtörünk fizikailag, lelkileg és itt (a fejére bökve), az agy roppant törékeny jószág. Ne ringasd magad álmokba! És maszturbálj minél kevesebbet, mert az elszívja az erőt!

---

Warden Barrot (to Papillon): The rule here is total silence. We make no pretense of rehabilitation here. We're not priests, we're processors. A meatpacker processes live animals into edible ones. We process dangerous men into harmless ones. This we accomplish by breaking you. Breaking you physically, spiritually, and here. Strange things happen to the head here. Put all hope out of your mind... and masturbate as little as possible. It drains the strength.

#5

Cool Hand Luke / Bilincs és mosoly (r. Stuart Rosenberg, 1967)

Luke: Hé, öreg! Itthon vagy ma? Van egy perced rám? Ideje elcsevegnünk egy kicsit. Tudom, hogy ördögi teremtés vagyok, embereket öltem a háborúban, berúgtam, köztulajdont rongáltam, meg ilyenek. Tudom, hogy nincs jogom sokat kérni, de akkor is be kell látnod, hogy régóta egyetlen jó lapot sem osztottál nekem. Mintha úgy alakítanád a dolgokat, hogy mindig vesztes maradjak. Kívül, belül, mindenhol...szabályok, rendeletek és főnökök. Te teremtettél ilyennek. Hol az én helyem? Öreg, el kell mondanom. Erősen és gyorsan indultam, de lassan felőrlődöm. Mikor lesz már vége? Mit tartogatsz a számomra? Mit csináljak most? Rendben van. Térden állva könyörgök. Igen, gondoltam. Nehéz velem bánni. Nehéz eset vagyok. Azt hiszem, nekem kell megtalálnom az utat.

---

Luke: Anybody here? Hey, Old Man. You home tonight? Can You spare a minute. It's about time we had a little talk. I know I'm a pretty evil fellow... killed people in the war and got drunk... and chewed up municipal property and the like. I know I got no call to ask for much... but even so, You've got to admit You ain't dealt me no cards in a long time. It's beginning to look like You got things fixed so I can't never win out. Inside, outside, all of them... rules and regulations and bosses. You made me like I am. Now just where am I supposed to fit in? Old Man, I gotta tell You. I started out pretty strong and fast. But it's beginning to get to me. When does it end? What do You got in mind for me? What do I do now? Right. All right. Yeah, that's what I thought. I guess I'm pretty tough to deal with, huh? A hard case. I guess I gotta find my own way.

#4

The Shawshank Redemption / A remény rabjai (r. Frank Darabont, 1994)

Andy Dufresne: Vannak helyek a világon, melyek nem kőből épültek. Van valami itt bent, amit sosem vehetnek el tőled... nem érhetnek hozzá! Ami csak a tiéd.
Red: Miről beszélsz?
Andy Dufresne: A reményről.
Red: Remény? Hadd mondjak valamit, barátom. A remény veszélyes dolog. Megőrjíti az embert. Idebent semmi szükség rá.

---

Andy Dufresne: Forget that... there are places in this world that aren't made out of stone. That there's something inside... that they can't get to, that they can't touch. That's yours.
Red: What're you talking about?
Andy Dufresne: Hope.
Red: Hope? Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing.
Hope can drive a man insane. It's got no use on the inside.

#3

Escape from Alcatraz / Szökés Alcatrazból (r. Don Siegel, 1979)

Börtönőr: Az Alcatraz egy nagy kosár az összes záptojásnak. Nekem biztosítanom kell, hogy a bűz semmiképpen se illanjon el ebbõl a kosárból. Amióta börtönőrként itt dolgozom, néhányan próbáltak már megszökni. A legtöbbjüket elkaptuk, a maradékot pedig lelőtték, vagy az öbölbe fulladtak. Az Alcatrazból még soha senki sem szökött meg. És soha nem is fog!

---

Warden: Alcatraz was built to keep all the rotten eggs in one basket, and I was specially chosen to make sure that the stink from the basket does not escape. Since I've been warden, a few people have tried to escape. Most of them have been recaptured; those that haven't have been killed or drowned in the bay. No one has ever escaped from Alcatraz. And no one ever will!

#2

The Great Escape / A nagy szökés (r. John Sturges, 1963)

Sedgwick: Danny, tudsz oroszul?
Danny: Csak egy mondatot.
Sedgwick: Mondd, pajtás.
Danny: Ya vas lyublyu.
Sedgwick: Ya ya vas...
Danny: Lyublyu.
Sedgwick: Lyubliu? Ya vas lyubliu. Ya vas lyublyu. Ez mit jelent?
Danny: Szeretlek.
Sedgwick: Szeretlek? Mi a fenére jó ez?
Danny: Tudom is én. Te kérdezted.

---

Sedgwick: Danny, do you speak Russian?
Danny: A little, but only one sentence.
Sedgwick: Well, let me have it, mate.
Danny: Ya vas lyublyu.
Sedgwick: Ya ya vas...
Danny: Lyublyu.
Sedgwick: Lyubliu? Ya vas lyubliu. Ya vas lyublyu. What's it mean?
Danny: I love you.
Sedgwick: Love you. What bloody good is that?
Danny: I don't know, I wasn't going to use it myself.

#1

Le trou / Az odú (r. Jacques Becker, 1960)

A fegyenc már 48 órája elutasítja az ételt.
Igazgató: Miért éhségsztrájkol?
Maurice Gaillarbois: Ártatlan vagyok!
Igazgató: Ha ártatlan, akkor tisztességes tárgyalása lesz, addigis egyen.
Maurice Gaillarbois: Nem akarok enni, és azt akarom, hogy a bírónak tudomása legyen róla, hogy nem eszem. Mert az ő hibája!
Igazgató: Rendben, de a bíró eszik. És ha tudomást szerez arról, hogy maga nem eszik, attól még nem fog az ő étvágya csökkenni.

---

The inmate has been refusing to eat for 48 hours.
Director: Why are you on a hunger strike?
Maurice Gaillarbois: I'm innocent!
Director: You'll have a fair trial if you're innocent. Meanwhile, eat.
Maurice Gaillarbois: I don't want to eat, and I want the judge to know I'm not eating because if I don't eat, it's his fault!
Director: Okay, but the judge is eating. And knowing you don't eat won't lessen his appetite.